Wypadki komunikacyjne, złamania i zwichnięcia nóg podczas zabawy z kolegami, groźne skaleczenia… Dzieci codziennie narażone są na wiele niebezpieczeństw mogących zagrażać ich zdrowiu, a  nawet życiu. Zminimalizować skutki zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu, pomaga NNW szkolne – ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży. Czym charakteryzuje się polisa? Czy jej zakup jest obowiązkowy? Sprawdź!

NNW szkolne – co obejmuje?

NNW szkolne, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, chroni dziecko w nieprzewidzianych sytuacjach. Polisa zapewnia pomoc finansową w przypadku uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy, w skrajnych przypadkach, śmierci ubezpieczonego dziecka i nastolatka. Co ważne, umowa z ubezpieczycielem podpisywana jest na 12 miesięcy. Oznacza to, że dziecko jest chronione nie tylko wtedy, kiedy przebywa w szkole, ale również poza nią, w dni wolne od nauki i w okresie wakacyjnym. Składka za ubezpieczenie szkolne wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt złotych rocznie. 

Ubezpieczenie oferowane przez szkołę: obowiązkowe czy nie?

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedstawia rodzicom ofertę ubezpieczenia zbiorowego. Wbrew pozorom rodzic nie ma obowiązku wykupienia NNW szkolnego proponowanego przez placówkę (ubezpieczone muszą być jedynie dzieci wyjeżdżające na wycieczkę). NNW szkolne jest dobrowolne. Ponadto, możesz ubezpieczyć dziecko na własną rękę, wybierając pakiet samodzielnie wybranego towarzystwa. Samodzielne kupno ubezpieczenia daje możliwość poszerzenia podstawowego wariantu o dodatkowe usługi, na przykład transport medyczny, dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby czy ubezpieczenie mienia przechowywanego w szatni. 

Comments are closed.